Dharmendra Sewan, Rekha Shah
Sai Ko Ghar
Dharmendra Sewan
Dharmendra Sewan
  • 48 credits
  • 1 month ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
(मैले माया लाएको खुदै हो 
लाएको खुदै हो
तिम्लाई सम्झी म रूनु झुटै भो
सँईको घर कहाँ हो काँ
लाएको खुदै हो
तिम्लाई सम्झी म रूनु झुटै भो
सँईको घर कहाँ हो काँ ) - 2

आज पानी परेन किन नी
परेन किन नी
ईन्द्र हो कि बादलु बेमानी
सँईको घर कहाँ हो काँ
परेन किन नी , परेन किन नी
ईन्द्र हो कि बादलु बेमानी
सँईको घर कहाँ हो काँ

धोको थियो त्यो रातो रिबनमा
त्यो रातो रिबनमा
कैले धोको पुगेन जिबनमा
सँईको घर कहाँ हो काँ
त्यो रातो रिबनमा, त्यो रातो रिबनमा
कैले धोको पुगेन जिबनमा
सँईको घर कहाँ हो काँ

चौतारीमा बर र पिपलु
बर र पिपलु
माया देख्दा मन हुन्छ शितलु
सँईको घर कहाँ हो काँ
बर र पिपलु, बर र पिपलु
माया देख्दा मन हुन्छ शितलु
(सँईको घर कहाँ हो काँ)-5
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com