Ram Krishna Dhakal
Dil Ko Kura Nagara Dilmaya
Ram Krishna Dhakal
Ram Krishna Dhakal
  • 163 credits
  • 2 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
(दिलको कुरा नगर दिलमाया, धेरै भयो सिशा झैँ फुटेको)x२
(आगो पानी संग-संगै बस्दैनन।)x२
(जाती भयो तिमीसंग छुटेको)x२

(फूलजस्तै मुस्कुराई हासी-हासी आयौ)x२
फूलको जोवन जलाएर तिम्ले आगो लायौ
सुनको कुरा नगर सुनमाया
सुनको मान्छे, फलामको विचार
(अघि-अघि फूलको बयान)x२
(पछि-पछि छुराको प्रहार)x२

(मन परुन्जेल, मेरो हिरा मेरो हजुर भन्यौ)x२
आफ्नो मनमा ताल्चा लायौ, पराइ कुरा सुनेउ
मनको कुरा नगर मनमाया
मन मारेर मनबाट गयसी
(आफ्नो-आफ्नो अलगै बाटो भो)x२
(एउटै बाटो दोबाटो भएसी )२

दिलको कुरा नगर दिलमाया,धेरै भयो सिशा झैँ फुटेको
(आगो पानी संग-संगै बस्दैनन)२
(जाती भयो तिमीसंग छुटेको)x२
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com